Duplex med ZINGA som galvanisk grundfärg

När ZINGA övermålas blir den galvanisk grundfärg i systemet, med fördelarna med katodiskt skydd. Underkrypning, korrosion eller avflagning kan inte uppstå. 

När övermålning är nödvändig

När ZINGA ska stå direkt i vatten och nära annat stål kan det vara nödvändigt att skydda zinken med färg. ZINGA kan annars offra sig själv och skydda annat oskyddat stål i närheten. Det rekommenderas också att måla om zink för att eventuellt skydda zinken från speciella kemikalier.

Så fungerar ZINGA Duplex system

När toppbeläggningen naturligt bryts ner över tiden fungerar zinkoxidskiktet ovanpå zinken som det andra skyddande, passiva skiktet. De öppna porerna i färgen är fyllda med oxider, blockerar öppningarna och hindrar därmed vattnet från att tränga in. Zinken offrar inte förrän den utsätts för väder och föroreningar. Duplexsystem med ZINGA ökar mer än 50% av den totala livslängden för de 2 enskilda systemen (ZINGA + övermålning).

Användningsteknik

Vi rekommenderar att du använder metoden «mist-coat/full-coat»: En tätning bör först appliceras som ett tunt ”mist-coat” (högst 30-40μm). Färdighärdad förseglare fungerar som en barriär mot toppskikten. Tekniken visas på bilderna nedan.

ZINGA på bilar och lastbilar

För mer information om bilar/släpvagnar Facebook diskussionsgrupp

ZINGA Duplex Systems

Effekten av Duplex

När färgen bryts ner fungerar zinkoxidskiktet som det andra skyddande skiktet i systemet. De öppna porerna i färgen är fyllda med oxider, blockerar öppningarna och förhindrar därmed vattnet från att tränga in mot zinken. Detta ökar färgens livslängd betydligt och ger det totala Duplex-systemet mycket god hållbarhet.

Nedbrytningen av zink börjar inte förrän färgen har skadats och zinken har blivit synlig. Därför kan vi konstatera att livslängden för ett Duplex-system med ZINGA – ökar med mer än 50% av den totala livslängden för de två enskilda systemen (ZINGA + övermålning)

Vilka färger kan användas?

De flesta tillverkarna har bra färger som fungerar mycket bra med ZINGA.

Generellt kan vi rekommendera följande typer av färg:

  • 2K akryl
  • 2K polyuretan
  • Snabbtorkande epoxy-färger
System/kombinationer

ZINGA appliceras som en galvanisk grundfärg, ca 80my.

Sedan övermålas ZINGA till exempel med 2-K PU-färger. Applicera ALLTID det första skiktet tunt (!) Och låt det torka väl. Applicera sedan 2 fulla lager.

  • Hempel: Grundad med Hempadur 15570. Utspädd 25-30%
  • Jotun: Grundad med Tie-coat 100 (tunn)
  • International: Grundad med Intergard 269. 2-K Epoxy-primer (tunn)
  • Power Coat: Tunn första skikt och andra skikt. Sedan fulla lag
  • Tikurilla: Temablast MV110
Mist-Coat/Full-Coat

Vi rekommenderar att du använder metoden «mist-coat / full-coat»: En förseglare bör först appliceras som ett tunt “mist-coat” (högst 30-40μm). Färdig härdad förseglare fungerar som en barriär mot toppskikten.

Förseglar/Mellan skikten

Det är viktigt att försegla zinken innan du applicerar topplackerna. Detta skyddar zinken från färg med ett för tjockt förtunningsmedel som annars skadar zinken.

För valet av primer är det viktigt att tänka på färgsystem som normalt används på TSZ (termiskt sprutad zink/metallisering). Se ”system/kombinationer”.