Regalvaniserad med ZINGA

Typiska monteringsskador.

Behov av regalvanisering.

Zinga til å reparere varmgalvanisert stolpe

ZINGA reparerar skadad varmgalvanisering

Skadad, sliten eller modifierad galvanisering kan repareras och/eller regalvaniseras med ZINGA. Nytt galvaniserat stål som levereras med för tunn beläggning kan fyllas på med mer zink. Beläggningar som skadas under transport och installation repareras med ZINGA.