Reparerer skadet og naturlig nedslitt varmgalvanisering

Skadet, modifisert eller naturlig nedslit galvaniseringen repareres det med ZINGA. Like aktuelt er det for nye master levert med transportskader, eller skader som oppstår ved montering av mastene.

 

 

Våtblåsing gjør all nødvendig forbehandling ferdig i 1 og samme operasjon!

Video viser hvor relativt enkelt det totale forarbeidet utføres med våtblåsing. 

  • Fjerner forurensinger (eksempelvis salt)
  • Fjerner oksider (sinkkorrosjon)
  • Skaper nødvendig ruhet
  • = Gir nødvendig elektronisk kontakt fra ny sink, gjennom den gamle sinken og inn til stålet

Den gamle sinken beholdes, men renses før ny sink pensles på til ønsket tykkelse. 

For mer informasjon

Regalvanisering

Sink på stål fungerer som en offeranode. Belegget “brukes opp” og blir tynnere med tiden. Nå det etter mange år er lite eller ingen sink igjen, starter korroderingen. Det anbefales derfor å påføre mer sink i tide, før korrodering starter, gjerne mens dert fremdeles er 40-50μm sinkbeskyttelse igjen. Det minimerer skader og store ekstra kostnader kan unngås. 

Er sinkbelegget fortynt?

Det forekommer at elementer til master blir levert med for tynt sinkbelegg fra produsent. Mer sink (ZINGA) kan i slike tilfeller “etterfylles” på stedet, til spesifisert tykkelse, – påført som maling!

Test.  ZINGA påført med pensel på gammel galvanisering. Ved å skrape lett i det oksiderte ytterlaget kommer den blanke sinken frem. ZINGA er 100% kompatibel med varmgalvanisering.

Regalvanisering.  Galmmel, nedslitt varmgalvanisering kan fornyes med ny sink, påført som maling.

Se presentasjonen

System, metode og muligheter presentert. 

Artikkel

Påføring

120my ZINGA (2 strøk, påført med kun 1 time mellom strøkene) tilfredsstiller alle ISO 12944 korrosjonsklasser og kravene til NORSOK M-501, system 1 og 7.

Rapport kommer rapport kommer rapport kommer rapport kommer