ZINGA med toppfärg efter 20 års exponering

Bilder: Skamsar bro i Skjåk i Norge, 2003- 2023

  • Inspekterad 2023.
  • System: 120my ZINGA + Jotun toppfärg

Toppfärgen är fortfarande intakt och förväntas hålla i ytterligare 10 år innan ZINGA påbörjar arbetet med att skydda stålet mot korrosion.

  • ZINGA kan inte underrosta och ger därmed toppfärgen en betydligt längre hållbarhet, som i det här fallet beräknas vara i ytterligare 10 år (minst).
  • Vi vet att enbart 120µm ZINGA håller i minst 30 år på land (erfarenhet från 3 broar i Norge).

Hållbarhet

  • 2003-2023 = 20 år
  • Toppfärg, ny 10 år
  • 120µm ZINGA 30 år
    Totalt antal år med skydd: 50-60 år!

Evig hållbarhet?

Metoden ger ett närmast evigt skydd: När toppfärgen behöver förnyas görs det med en högtryckstvätt eller sveptvätt innan en ny toppfärg läggs på. Det finns aldrig mer något behov av sandblästring eller borttagning av den gamla beläggningen. 120my ZINGA har en hållbarhet på cirka 30 år i inlandet. Med förnyelse av toppfärgen vid behov kan det totala skyddet i princip vara “för evigt”!

ZINGA står godta ensam (stand-alone) utan toppfärg

I princip behöver ZINGA inte någon toppfärg. ZINGA är 1-komponent och appliceras i 2 skikt på samma dag! Förnyelse av systemet, när zinken har offrat sig ner till låga tjocklekar, rekommenderas runt 50my. Den gamla beläggningen behålls, högtryckstvättas (700BAR) eller sveptvättas och byggs upp på nytt med ny zink till angiven tjocklek. Med andra ord finns det inget behov av sandblästring!

mer om zinga med toppfärg