Metallbaserade korrosionsskydd
och med specialdesignade täckfärger till

ZINGA

Flytande, 96% (DFT) ren, galvanisk zink, applicerad som färg; med pensel, rulle eller spruta. Skyddet har mycket goda egenskaper och ger katodiskt / galvaniskt skydd motsvarande varmförzinkning och metallisering. Mycket robust och tål bra mekanisk påverkan och extrema väderförhållanden.

Lämplig ensam som galvaniskt skydd (2 lager), som reparationssystem för skadad, modifierad eller naturligt sliten varmförzinkning och som galvanisk grundfärg med övermålning (Duplex)

 • 1 komponent
 • Snabbtorkande
 • Katodiskt / galvaniskt skydd
 • Uppnår alla korrosionsklasser i enlighet med ISO 12944
 • Uppfyller kraven för NORSOK M-501
 • Finns i 1, 5 och 25 kg spann och 500 ml. sprayburk

ZINGALU

Detta är ZINGA men där 4% zink har ersatts med aluminium. Utvecklad för att användas som ersättning för eller som täckfärg på ZINGA när utseendet ska vara nästan detsamma som äldre varmförzinkning, både i färg och glans. Används där estetiken är viktig, till exempel på räcken på terrasser och liknande

 • 1 komponent
 • Snabbtorkande
 • Katodiskt / galvaniskt skydd
 • Finns i 1 och 5 kg spann och 500 ml. sprayburk

ALU ZM

 

ZINGATARFREE MIO PU

Speciellt designad topplack för ZINGA, för användning i extrema miljöer: Testad enligt ISO12944 i nedsänkning i salt eller brackvatten (Im2) eller i marken (Im3) med hög klassificering (livslängd) 15 år: ZINGA 1 x 60-80 µm DFT + Zingatarfree 2 x 100 um DFT

Är mycket motståndskraftig även mot mekanisk påverkan. Därför också lämplig som topplack på ZINGA på underredet på bilar og lastbilar och på chassi. Motstår godt salt och kemikalier. Tektyl ​​blir onödig

 • 1 komponent
 • Snabbtorkande
 • Finns i 1 och 5 liters spann

ZINGASOLV FORTYNNER

Speciellt anpassad tunnare för ZINGA, ZINGALU, ZINGA Tarfree MIO PU og ALU ZM.

Där ZINGASOLV beskrivs ska du aldrig använda en annan tunnare. Det kan annars skada beläggningens egenskaper

 • Finns i 1 och 5 liters kannor
 • 25-liters kannor på begäran