Ersätter och reparerar varmgalvanisering och metallisering

ZINGA tillhandahölls ursprungligen för att reparera skadad, modifierad eller naturligt sliten varmgalvanisering. Systemet används för närvarande i mer än 100 länder världen över som katodisk skydd på stål och som ett reparationssystem för varmförzinkning och metallisering.

Det är okomplicerat att reparera galvanisering

Det är dock viktigt att använda lämplig procedur i varje enskilt fall. Kontakta ZINGA AS för mer information. Det finns även länkar med mer information på denna sida.

allmän vägledning Appliceringsanvisningar Tekniskt datablad

Svinesundsbron 2021/22

2,8 km galvaniserade broräcken repareras med ZINGA. Beställare: Trafikverket (Sverige). Arbetet startade 2020 och ska vara klart 2022.

IPCM – International Paint & Coating Magazine 2021

Internationell artikel beskriver rehabiliteringen av högspänningsmaster med referenser och bilder för projektet för Statnett på Karmøy i Norge, sommaren 2021.

Några referenser

Ett urval av bilder av komplicerade strukturer och situationer