Ersätter och reparerar varmgalvanisering och metallisering

ZINGA tillhandahölls ursprungligen för att reparera skadad, modifierad eller naturligt sliten varmgalvanisering.

Systemet används för närvarande i mer än 100 länder världen över, till exempel för hela broar, kraftmaster, lyktstolpar, räcken, broräcken, vägräckesbalkar, färjekajer och komponenter i tunnlar, etc.

 

Reparation av skadad galvanisering

Bäst lämpad metod beror på skador och omfattning. Vi har arbetat hårt för att hitta alternativa lösningar som gör det möjligt att reparera mindre eller större skador utanför ”bebyggelse”, där det inte finns tillgång till el eller det inte är praktiskt möjligt att genomföra högtrycksrengöring eller sandblästring.

  1. Ta bort all lös rost och beläggningar
  2. Avfettning/rengöring. Ta bort föroreningar
  3. Slipa rent, skapa god, rough yta (Rz 50-70)
  4. Applicera 2 skikt med ZINGA

 

allmän vägledning

Den norska vägförvaltningen och Statnett

Det finns otaliga referenser till kunder som reparerar varmförzinkning med ZINGA. Bland dem finns den norska vägförvaltningen (Statends Vegvesen) som använder ZINGA för att rehabilitera bland annat hela stålbroar och annan infrastruktur. Statnett, Hafslund Nett och andra kraftföretag reparerar skadade eller naturligt slitna galvaniserade högspänningsmaster och transformatorstationer med ZINGA.

Rehabilitering av galvaniserade broräcken

Svinøybrua, Lofoten
Räcken var sliten efter många år i ett mycket frätande område. Beläggningen var sweep-blåst innan 180 my (total) beläggning applicerades.

Skada efter kollision med bil. Zinken var lika hel och det fanns ingen korrosion annat än i frakturerna. Även där fanns det inget underkrypning.

Facebook diskussionsgrupp Webbutik Tekniskt datablad