Katodiskt skydd på bryggkablar

 

Komplicerade detaljer skyddas effektivt med ZINGA katodiskt skydd. Bryggkablar är i konstant rörelse. ZINGA är flexibel och följer rörelserna. Beläggningen kan sträckas så mycket som 17% innan den spricker. Den elektrokemiska spänningen “fungerar” effektivt mellan ledningarna i kabeln.

Rånåsfoss bro

Kraftigt korroderade kablar efter många år utan underhåll. Färgen förstördes helt och mestadels skalad av. ZINGA katodiskt skydd applicerades. Den katodiska spänningen på 1,117 Volt skyddar väl mellan ledningarna och kabeln är väl skyddad mot korrosion.

Katodiskt skydd på kablar i 29 år

En bra bild av hur katodiskt skydd fungerar. Bilden är från Kalvøybrua där ZINGA har skyddat kablarna i 29 år. Denna del av kabeln har lite zink kvar. Det finns dock ingen sprickbildning, underkorrosion eller peeling. Även där det inte finns mer zink kvar finns det ingen allvarlig korrosion. Den är redo att sätta på ny sik för att bygga upp beläggningen igen till önskad tjocklek.

Rehabilitering av galvaniserade kablar

Brandangersudert bro, 2016. Kablarnas galvanisering var sliten. Ett yttre passiveringsskikt avlägsnades med lätt Vapour-blåsning (våtrengöring) för att undvika skador på kablarna. Kablarna tillsattes med 180 my ZINGA.