Kan ZINGA sammenlignes med termisk sprøytet sink?

Både termisk sprøytet sink og ZINGA gir katodisk beskyttelse. Begge systemene kan vise til gode resultater med overmaling. Termisk sprøytet sink blir i de fleste tilfeller utført i kombinasjon med overmaling (Duplex systemer), og kan vise til referanser med god holdbarhet over svært lang tid. Det finnes ingen direkte sammenligning med dette systemet og ZINGA Duplex systemer. ZINGA kjenner vi holdbarheten til, både som frittstående system og i Duplex systemer. Under refereres det til 4 bruer i Norge med svært gode resultater etter 21, 17, 15 og 4 år (i 2018).  

ZINGA Duplex etter 21 år
ZINGA Duplex etter 17 år:
ZINGA Duplex etter 15 år:
ZINGA Duplex etter  4 år

ZINGA

Fakta og egenskaper som kan sammenlignesmed termisk sprøytet sink og en indikasjon om hvordan ZINGA-systemet til sammenligning påføres

 • Gir katodisk beskyttelse, sammenlignbart med varmforsinking
 • Et lag med karbonater bygger seg opp som et beskyttend, passivt barrierelag på utsiden av sinken 
 • Krever renhet SA 2,5
 • Lett å “etterfylle” med mer sink
 • Kan påføres hvor som helst, nærmest uavhengig av temperatur og fuktighet
 • Påføres som maling; med pensel, rulle eller sprøyte
 • Krever ikke spesiell kunnskap eller spesialutstyr
 • Kan påføres i opp til 95 % luftfuktighet, hvilket akselererer polymeriseringe av sinkbelegget
 • Ingen restriksjoner om tidsintervall for påføring av belegg etter overflaterens. Tåler lett “flash-rust”
 • Filmtykkelse kan lett måles og kontrolleres (våt og tørr) slik at resultatet vil bli tilnærmet kravet
 • Kan repareres når som helst. Det gamle siklaget renses før mer sink “etterfylles”. Reparert område blir etter litt tid usynlig
 • Ph-begrensninger:
  Atmosfærisk: 5,5 – 12,5
  I vann: 5,5 – 9,0