Zinganiserad förstärkning

National Iranian Gas Company bygger nya lagringstankar vid ett raffinaderi i Iran. All förstärkning för projektet behandlades med ZINGA katodiskt skydd.

system
  • ZINGA 40 μm