Använd som ..

Användbara länkar

120 μm ZINGA uppnår Norsok M-501 och alla korrosionsklasser

 • NORSOK M-501, Systems 1 & 7
 • C4 Hög (ISO 12944-6)
 • C5-I/M Hög (ISO 12944-6)
 • C5 VH (Very High) (ISO 12944-9)
 • CX (Offshore) (ISO 12944-9)
 • Im4 (Saltvatten) (ISO 12944-9)

Presentationer med tekniska specifikationer

Presentation med tekniska specifikationer
Rehabilitering stålbroar
ZINGA FLM - Frontline Maintenance
Video - Sprutning ZINGA
Rehabilitera bilar

Aktivt, katodiskt / galvaniskt skydd

ZINGA (anoden) offrar sig själv och skyddar stålet på samma sätt som varmförzinkning. Den elektrokemiska reaktionen (strömmen av elektroner, som beror på en potentiell skillnad mellan zink och stål), förhindrar att stålet korroderar.

+ Passivt barriärskydd

När ZINGA appliceras, oxideras zinken omedelbart. Ett passivt, skyddande barriärlag utvecklas och skyddar diskbänken.

Bra egenskaper vid brand

Bränner inte eller avger giftiga gaser

BS 476, 6&7 - Brandspridning
BS 6853.B2 - Giftiga gaser
BS 6853.D8.4 - Giftig rök
ETA - Brand, Densitet, Zinkinnehåll
kontakta oss

Katodiskt skydd efter 29 år

 • 1985: Behandlad med ZINGA
 • 2014: Ralvaniserad med ZINGA (Efter 28 års eksponering)
 • Inget underhåll under perioden
 • Ingen underkrypning,
 • Ingen korrosion i komplicerade områden
 • Inga tecken på korrosion i kolumner
 • Mekanisk skada: Ingen allvarlig korrosion även om zinken har skrapats av

ZINGA är godkänt för direktkontakt med dricksvatten