Underhåll och rehabilitering av infrastruktur längs vägar, järnvägar, kraftledningar och strukturer längs kusten

Zinga som galvanisering på bru
BRUREHABILITATION
RÄCKVERK OCH STÄCK
AUTOVERN
BROKABLAR
BROLAGER
Zinga til å reparere varmgalvanisert stolpe
STOLPER
KULVERTAR
inbäddade räcken
30 BRO- OCH KAJPROJEKTER I NORGE

Maximalt skydd och minimalt underhåll

Zink ”offrar” sig själv och blir tunnare med tiden. Återförzinkning rekommenderas innan beläggningen slits ut och korrosionen har gått för långt. Den gamls zinken behålls, rengörs från föroreningar innan den byggs upp igen till önskad tjocklek.

Nästan 30 år utan underhåll

I Norge finns det 3 broar med ZINGA som har nästan 30 års exponering. Det har inte funnits något underhållsbehov under perioden. Broarna är skyddade med 120μm ZINGA. Kalvøy-bron i den inre Oslofjorden återgalvaniserades med ZINGA år 2014, efter 29 års exponering.

ZINGA Duplex System

Övermålad ZINGA kan jämföras med och ersätta system med övermålad termiskt sprayad zink. ZINGA blir en galvanisk grundfärg i systemet med alla de fördelar som galvaniskt skydd ger; lång hållbarhet och robust mot mekanisk påverkan. Zinken aktiveras inte (“offrar sig” inte) förrän övermålningen är skadad eller har påbörjat sin naturliga nedbrytning och zinken exponeras därmed. Sedan bildas ett nytt, passivt barriärskikt ovanpå zinken.