Rivas eller rehabiliteras?

Bron tjänar både spårvagnar och tunnelbanor (över och under bron). Stålet korroderades kraftigt efter många år utan underhåll. Spårvägen övervägde först att ersätta bron med en ny bro. Beräkningar visade dock att strukturen var tillräckligt stark och behölls. Utmaningen var att rehabilitera stålet med ett fullfjädrat system inom 24 timmar. Det kan göras med ZINGA.

Volvat bru
Volvat bru

System

ZINGA 2×60 μm