Rehabiliterad med ZINGA 180 μm

Bron var Norges längsta hängbro när den byggdes 1927. Efter många år utan underhåll var tillståndet så dåligt att det ansågs rivet. Stort engagemang från lokalbefolkningen lyckades vända detta beslut. Bron renoverades och uppgraderades som en gång- och cykelbro 2014.

system

ZINGA 3×60 μm