Byggandet av “The Silver Link”, BURDEKIN RIVER BRIDGE i Queensland, Australien, började 1947 och slutfördes 1957. Med sina 22 spännvidd och totalt 1103 meter är bron en av Australiens längsta flerspänniga broar för bilar, tunga transporter och tåg.

Sedan 1905 har den existerande beläggningen reparerats på platser med ZINGA. 2010/11 belades hela undersidan av bron med 2×60 μm ZINGA. Under 2013 applicerades 60 μm Alu ZM aluminiumtoppskikt på hela brokonstruktionen. Bron har fått sitt rätta “silverlook”.

system
  • ZINGA 2×60 μm
  • Alu ZM 60 μm