ZINGA reparerer skadet eller naturlig nedslitt varmgalvanisering

Når høyspentmaster og strukturene i trafostasjoner er skadet, modifisert eller naturlig nedslitt, repareres dette med ZINGA. Like aktuelt er det også for nye strukturer levert med transportskader eller etter at skader oppstår under montering.

For tynt sinkbelegg?

Det forekommer at strukturer blir levert med for tynt sinkbelegg (galvanisering) og at leveransen dermed underkjenes. Ny sink (ZINGA) kan “etterfylles” på sted til spesifisert tykkelse (påføres som maling).

Regalvanisering

Når sinken etter mange år nærmer seg holbarhetstidens slutt, anbefales regalvaniseing med kompatibel sink. Det bør utføres mens det fremdeles er sink igjen (40-50 μm), før stålet korroderer og rehabiliteringen blir ekstra kostbar. Videoen over viser hvor enkelt en rehabiliteringsprosess i realiteten er. Den gamle sinken beholdes men renses godt før den bygges opp igjen til ønsket tykkelse. Ferdig rehabilitert  er høyspentmasten regalvanisert for en ny, lang vedlikeholdsfri periode.

Derfor fungerer det!

  • ZINGA er 100% kompatibel med varmforsinking
  • ZINGA har de samme beskyttede egneskapene som varmforsinking
  • Den katodiske spenningen arbeider gjennom hele sinkbeskyttelsen og inn til stålet
  • ZINGA kan ikke flasse av 
  • ZINGA slites ikke ned, den “brukes opp” (Ofrer seg på samme måte som forsinkingen)
  • Holdbarheten på ZINGA er minst like god som varmforsinking