ZINGA reparerar skadad och naturligt sliten varmförzinkning, helt eller delvis

Korsningen består av varmförzinkade stålkonstruktioner.

Som visas på bilden har delar av detta rehabiliterats och galvaniserats med ZINGA.Förarbetet innebär högtryckstvätt och sandblästring till Sa 2,5 innan ny zink appliceras