Strukturer med komplicerad åtkomst kräver hållbart skydd

Brolager är ett exempel på strukturer med mycket viktig funktion och med komplicerad åtkomst. Hållbarhetstid är därför mycket viktigt och kommer att ge ägaren stora besparingar på kort och på lång sikt.

    • Ägare: Trafikverket
    • År: 2017
    • Entreprenör: IPM Norden
    • System: Blästrat Sa 2,5 + 180my ZINGA
korrosion och föroreningar

Lagren är mycket smutsiga med rost och föroreningar. Korrosionsangreppet är allvarligt och kommer snabbt att bryta ner lagrets funktion

efter 3 år

En inspektion efter tre år visar att skyddet varar mycket bra och kommer att göra det under många år framöver

blästraD till Sa 2,5

Blästermedel ger en grov yta på vilken zinken fäster bra och ger bra elektronisk kontakt och katodiskt skydd.

180my ZINGA

När zink just har applicerats är den ljusgrå. Med fukt och tid blir de mörkare och starkare