ZINGA reparerer skadad varmgalvanisering

ZINGA är 100% kompatibel med varmförzinkning. Det är därför möjligt att reparera skadad, naturligt sliten och modifierad (svetsad, kapad eller borrad) varmförzinkning.

Före och efter skadan reparerats

Förarbetet är viktigt

För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att det förberedande arbetet utförs som beskrivs

Ta bort rost och lös beläggning

Rengör ytan

Ytan måste rengöras; fritt från salt och föroreningar innan den slipas / ruggas

Rugga upp utan

Ytan uppruggas med ett lämpligt verktyg. Se “Applikationsinstruktioner” för mer information.