Katodiskt skydd tål extrema belastningar

    • Underleverantör: Svenska Svets AB
    • Kund: Höre Industri AB i Nässjö
    • System: Blästring tlll Sa 2,5 + 150my ZINGA

Svetsade ramar som utsätts för extrem mekanisk belastning.

Det viktiga här är att skyddet är katodiskt, så att avskalning inte är möjligt.
Dessutom måste skyddet tåla stark mekanisk påverkan för att motstå hög bärvikt.